www.lobstertube.cc
mobile xxx

Negocjacje i umowy

Zdefiniowanie celów, zaplanowanie i umiejętne prowadzenie negocjacji z inwestorem lub nabywcą udziałów/akcji jest podstawą sukcesu. Z punktu widzenia właścicieli spółki, którzy nie zamierzają wyzbyć się swych udziałów lub akcji, sukces nie polega jednak tylko na zamknięcia transakcji. Podpisane umowy będą określać funkcjonowanie spółki przez długie lata. Dlatego ustalenie kwestii finansowych to jedynie jeden, choć najważniejszy, z kluczowych aspektów, które należy uregulować w ramach umowy inwestycyjnej lub umowy sprzedaży udziałów/akcji.

Trzeba pamiętać, że inwestorzy (zwłaszcza fundusze oraz inwestorzy branżowi) mają najczęściej bogate doświadczenia w podobnych transakcjach, a nadto są obsługiwani przez profesjonalnych doradców prawnych, podatkowych i finansowych. Właściciele spółki, która ma być przedmiotem transakcji, powinni zadbać o nie mniej profesjonalne wsparcie, w przeciwnym razie wynik negocjacji może być dalece niesatysfakcjonujący, zaś zapisy podpisanych umów mogą w praktyce zawierać wiele bardzo przykrych niespodzianek, godzących w najbardziej podstawowe interesy właścicieli spółki.

Mając powyższe na uwadze, nasza kancelaria proponuje pomoc w zakresie prawnej i podatkowej obsługi transakcji. Kluczowym, być może najbardziej wartościowym dla klienta aspektem naszej usługi, jest przygotowanie i prowadzenie negocjacji z inwestorem/nabywcą akcji lub udziałów. Tworząc umowę inwestycyjną, pamiętamy między innymi o:

  • realnym zabezpieczeniu i egzekwowalności zobowiązań inwestora/nabywcy
  • ograniczaniu ryzyka dla spółki i jej właścicieli
  • przyszłych możliwych zmianach w strukturze kapitału spółki
  • zabezpieczeniu operacyjnej kontroli nad spółką i jej finansami

Zapewniamy naszym klientom tak daleko idące wsparcie w negocjacjach, jakiego sobie życzą, gwarantując dobrą współpracę, opartą na perfekcyjnej komunikacji i rzetelności zawodowej.

tube galore