Audyt wewnętrzny

Firma, która chce pozyskać kapitał lub ma zostać sprzedana, musi być przygotowana na audyt przeprowadzany na zlecenie potencjalnego inwestora lub nabywcy. Jeżeli audyt wykaże, że spółka ma porządek w swoich sprawach prawnych i podatkowych, pozycja negocjacyjna jej właścicieli w relacjach z inwestorem lub nabywcą ulegnie znaczącemu wzmocnieniu. Każde zidentyfikowane w czasie audytu ryzyko prawne lub podatkowe będzie argumentem dla zbicia ceny za udziały lub akcje. Ustalenie istnienia poważnych problemów prawnych może oczywiście spowodować utratę zaufania inwestora/nabywcy do właścicieli firmy i jego rezygnację z transakcji.

Z powyższych względów oferujemy naszym klientom usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego spółki, stanowiącego ważną cześć przygotowania transakcji z inwestorem/nabywcą udziałów lub akcji. Celem audytu wewnętrznego jest zidentyfikowanie istotnych z punktu widzenia planowanej transakcji problemów prawnych oraz zaradzenie im, zanim staną się argumentem w negocjacjach z inwestorem/nabywcą udziałów lub akcji.

Dzięki doświadczeniu w obsłudze umów inwestycyjnych i transakcji typu M&A (mergers and acquisitions) wiemy dokładnie, na które aspekty należy zwrócić szczególną uwagę i które będą kluczowe dla oceny stanu spółki będącej przedmiotem transakcji.

Warto zauważyć, że audyt tego rodzaju jest zawsze przydatny – pozwala bowiem uporządkować sprawy prawne i podatkowe spółki, zidentyfikować realne zagrożenia, uświadomić sobie problemy i zapobiec stratom.