www.lobstertube.cc
mobile xxx

Audyt wewnętrzny

Firma, która chce pozyskać kapitał lub ma zostać sprzedana, musi być przygotowana na audyt przeprowadzany na zlecenie potencjalnego inwestora lub nabywcy. Jeżeli audyt wykaże, że spółka ma porządek w swoich sprawach prawnych i podatkowych, pozycja negocjacyjna jej właścicieli w relacjach z inwestorem lub nabywcą ulegnie znaczącemu wzmocnieniu. Każde zidentyfikowane w czasie audytu ryzyko prawne lub podatkowe będzie argumentem dla zbicia ceny za udziały lub akcje. Ustalenie istnienia poważnych problemów prawnych może oczywiście spowodować utratę zaufania inwestora/nabywcy do właścicieli firmy i jego rezygnację z transakcji.

Z powyższych względów oferujemy naszym klientom usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego spółki, stanowiącego ważną cześć przygotowania transakcji z inwestorem/nabywcą udziałów lub akcji. Celem audytu wewnętrznego jest zidentyfikowanie istotnych z punktu widzenia planowanej transakcji problemów prawnych oraz zaradzenie im, zanim staną się argumentem w negocjacjach z inwestorem/nabywcą udziałów lub akcji.

Dzięki doświadczeniu w obsłudze umów inwestycyjnych i transakcji typu M&A (mergers and acquisitions) wiemy dokładnie, na które aspekty należy zwrócić szczególną uwagę i które będą kluczowe dla oceny stanu spółki będącej przedmiotem transakcji.

Warto zauważyć, że audyt tego rodzaju jest zawsze przydatny – pozwala bowiem uporządkować sprawy prawne i podatkowe spółki, zidentyfikować realne zagrożenia, uświadomić sobie problemy i zapobiec stratom.

tube galore