www.lobstertube.cc
mobile xxx

Przygotowanie

Startup potrzebuje kapitału. Aby go pozyskać musi się przygotować. Przedsiębiorca poszukujący inwestorów mający w ręku jedynie szkic biznesplanu nigdy nie był bardzo przekonujący. Aktualnie taka sytuacja grozi raczej kompromitacją.

Korzystając z amerykańskich wzorców, przy poszukiwaniu inwestora warto zadbać nie tylko o przygotowanie profesjonalnego biznesplanu, obejmującego cashflow, ale także o:

  • przygotowanie spółki do inwestycji, w tym uporządkowanie relacji między dotychczasowymi wspólnikami;
  • nabycie i ochronę praw autorskich do kluczowych dla spółki utworów, w szczególności wytworzonego przez nią oprogramowania;
  • ochronę praw własności przemysłowej (patenty, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe);
  • transparentność, rozumianą jako umowne uregulowanie relacji między spółką a jej właścicielami i członkami zarządu, tak aby nie było wątpliwości odnośnie tytułu prawnego i wysokości wypłat dokonywanych przez spółkę na rzecz właścicieli i członków zarządu;
  • przeciwdziałanie konkurencji, poprzez stosowne klauzule i umowy z kluczowymi pracownikami, współpracownikami, wspólnikami i członkami zarządu;
  • przedstawienie ram prawnych planowanej lub rozpoczętej działalności gospodarczej oraz wykazanie jej legalności (co ma szczególne znaczenie w przypadku startupów wkraczających w zakres działalności regulowanej, tj. wymagającej spełnienia szczególnych wymogów administracyjnych, bądź działalności zbliżonej do regulowanej, albo z innych powodów budzącej kontrowersje natury prawnej);

Ważnym elementem prezentacji startupu dla inwestora jest przedstawienie konkretnej propozycji dotyczącej liczby udziałów/akcji oferowanych do nabycia, wpływu na władze spółki, przyszłych transakcji na udziałach/akcjach itd.

Bazując na bogatych doświadczeń kancelarii w obsłudze transakcji związanych z pozyskiwaniem kapitału przez spółki oraz wysokich kompetencjach w obsłudze firm, oferujemy naszą pomoc we wszystkich sprawach prawnych i podatkowych, które powinny zostać profesjonalnie opracowane, aby spółka – startup była przygotowana do negocjacji z inwestorem.

tube galore