www.lobstertube.cc
mobile xxx

Negocjacje i umowy

Negocjacje umowy inwestycyjnej dotyczącej startupu mają tę specyfikę, iż w dziewięciu przypadkach na dziesięć, warunki dyktuje inwestor. Stawia to właścicieli spółki poszukującej kapitału w niełatwej sytuacji i stanowi wyzwanie dla ich doradcy prawnego. Zadanie polega w szczególności na tym, aby uzyskać potrzebny kapitał, lecz jednocześnie:

  • nie obciążyć właścicieli spółki zbyt daleko idącą odpowiedzialnością;
  • zagwarantować realizację zobowiązań inwestora;
  • nie dopuścić do utraty przez właścicieli wpływu na spółkę;
  • zagwarantować właścicielom spółki udział w przyszłych zyskach, jeśli startup okaże się sukcesem (a zatem zwalczać postanowienia umowy inwestycyjnej, które mogłyby służyć wywłaszczeniu twórców startupu za bezcen);

Korzystając z licznych doświadczeń kancelarii związanych z reprezentowaniem przedsiębiorców pozyskujących kapitał przy zawieraniu umów inwestycyjnych, oferujemy pomoc w negocjacjach oraz w zakresie prawnej i podatkowej obsługi transakcji.

Porównaj: O nas oraz Dla właścicieli firm.

tube galore