www.lobstertube.cc
mobile xxx

Negocjacje i umowy

Źródłem bogatych doświadczeń naszej kancelarii z zakresu umów inwestycyjnych i transakcji typu M&A (mergers and acquisitions), są zrealizowane przez nas w minionych latach liczne zlecenia, z których szczególnie warte wymienienia są:

  • obsługa transakcji objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki notowanej na NewConnect, w zamian za udziały w spółce z o.o.
  • obsługa transakcji przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pionów produkcyjnych o wartości przekraczającej 30 mln złotych) do nowej spółki w drodze podziału przez wydzielenie
  • obsługa transakcji polegającej na zawarciu umowy wspólników spółki (JVA) pomiędzy polskimi udziałowcami i jednocześnie menadżerami spółki, a większościowym udziałowcem z siedzibą w Wielkiej Brytanii, przewidującej zasady i warunki finansowe wyjścia z inwestycji przez mniejszościowych wspólników
  • obsługa procesu restrukturyzacji grupy spółek z branży medialnej, polegającej na łączeniu kilku spółek w jedną, a następnie wydzieleniu spółki sprzedażowej
  • obsługa transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki notowanej na NewConnect na rzecz międzynarodowej grupy – inwestora branżowego, z wykorzystaniem mechanizmu earnout dla określenia ostatecznej wysokości ceny za akcje
  • obsługa transakcji polegającej na objęciu przez renomowany fundusz inwestycyjny mniejszościowego pakietu udziałów w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółki z branży telekomunikacyjnej
  • opracowanie koncepcji szeregu posunięć związanych z przenoszeniem majątku oraz podziałem spółki, celem wydzielania do nowej spółki zdrowej finansowo części działalności, restrukturyzacji zobowiązań, a także wyjścia ze spółki jednego z jej dotychczasowych wspólników
  • opracowanie koncepcji przejęcia spółki w bardzo złej sytuacji finansowej, celem jej przygotowania do restrukturyzacji, a następnie restrukturyzacja w drodze postępowania upadłościowego (zawarcie układu)

Po uzgodnieniu przez klienta zasadniczych warunków transakcji, prowadzimy negocjacje umów z nią związanych. Jesteśmy aktywni i zaangażowani, często wyręczając klientów w prowadzeniu bezpośrednich, szczegółowych rozmów. Zawsze realizujemy uzgodnioną uprzednio strategię.

Korzystamy z doświadczeń i najlepszych wzorcowych konstrukcji prawnych pochodzących z rynku anglosaskiego, jak i wypracowanych przez najlepsze polskie firmy prawnicze. Jesteśmy kreatywni. Staramy się w każdej sytuacji negocjacyjnej zaproponować adekwatne rozwiązanie, zabezpieczające naszego klienta, a także, na ile to możliwe, stanowiące odpowiedź na potrzeby obu stron transakcji.

tube galore