www.lobstertube.cc
mobile xxx

Nadzór

Proponujemy naszym klientom usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru nad spółką, w którą zainwestowali, połączonej z jej obsługą prawną i podatkową. Świadcząc doradztwo prawne i podatkowe mamy stały dostęp do wszystkich kluczowych umów firmy. Jesteśmy zatem świetnie poinformowani i dzięki temu zdolni do zabezpieczenia interesów naszego klienta – inwestora.

Dodatkowa korzyść dla inwestora polega na tym, że zobowiązując spółkę, w którą zainwestował, do posiadania profesjonalnej obsługi prawnej i podatkowej, eliminuje możliwe zaniedbania w tych obszarach oraz wynikające z nich ryzyka.

tube galore