www.lobstertube.cc
mobile xxx

O nas

Lex-ventures.pl jest witryną internetową kancelarii prawnej Porębski i Wspólnicy, poświęconą naszej specjalizacji w dziedzinie prawa spółek, umów inwestycyjnych oraz transakcji typu M&A (mergers and acquisitions).

Źródłem bogatych doświadczeń naszej kancelarii z zakresu umów inwestycyjnych i transakcji typu M&A, są zrealizowane przez nas w minionych latach liczne zlecenia, z których szczególnie warte wymienienia są:

  • obsługa transakcji objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki notowanej na NewConnect, w zamian za udziały w spółce z o.o.
  • obsługa transakcji przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pionów produkcyjnych o wartości przekraczającej 30 mln złotych) do nowej spółki w drodze podziału przez wydzielenie
  • obsługa transakcji polegającej na zawarciu umowy wspólników spółki (JVA) pomiędzy polskimi udziałowcami i jednocześnie menadżerami spółki, a większościowym udziałowcem z siedzibą w Wielkiej Brytanii, przewidującej zasady i warunki finansowe wyjścia z inwestycji przez mniejszościowych wspólników
  • obsługa procesu restrukturyzacji grupy spółek z branży medialnej, polegającej na łączeniu kilku spółek w jedną, a następnie wydzieleniu spółki sprzedażowej
  • obsługa transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki notowanej na NewConnect na rzecz międzynarodowej grupy – inwestora branżowego, z wykorzystaniem mechanizmu earnout dla określenia ostatecznej wysokości ceny za akcje
  • obsługa transakcji polegającej na objęciu przez renomowany fundusz inwestycyjny mniejszościowego pakietu udziałów w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółki z branży telekomunikacyjnej
  • opracowanie koncepcji szeregu posunięć związanych z przenoszeniem majątku oraz podziałem spółki, celem wydzielania do nowej spółki zdrowej finansowo części działalności, restrukturyzacji zobowiązań, a także wyjścia ze spółki jednego z jej dotychczasowych wspólników
  • opracowanie koncepcji przejęcia spółki w bardzo złej sytuacji finansowej, celem jej przygotowania do restrukturyzacji, a następnie restrukturyzacja w drodze postępowania upadłościowego (zawarcie układu)

Szczycimy się realizacją bardzo ciekawych i złożonych zleceń, jak na przykład kompleksową prawno-podatkową obsługą głównych akcjonariuszy i menadżerów Socializer S.A., w ramach transakcji sprzedaży wymienionej spółki Inwestorowi branżowemu za około 90 mln złotych.

Naszą kancelarię tworzy zespół radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, aplikantów i prawników. Zespół ten dysponuje potencjałem intelektualnym i doświadczeniem pozwalającym podjąć każde wyzwanie i konkurować w zakresie przedsięwzięć realizowanych na terenie Polski z największymi kancelariami międzynarodowymi.

Zapraszamy do odwiedzenia strony głównej naszej kancelarii:
www.kancelariaporebski.pl

Ludzie lex-ventures.pl

Olgierd Porębski
Radca prawny i wspólnik zarządzający kancelarii Porębski i Wspólnicy.

Oprócz rzetelnej obsługi prawnej, wspiera swych klientów wiedzą biznesową, znajomością tendencji i zjawisk rynkowych oraz zrozumieniem potrzeb marketingowych. Koncentruje się na znajdowaniu praktycznych rozwiązań.

Od 12 lat specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z inwestycjami, transakcjami typu M&A oraz restrukturyzacją spółek, a także w prawie Internetu (prawie autorskim, reklamy, ochronie dóbr osobistych i wizerunku, prawie prasowym, prawie konsumenckim oraz zagadnieniach ochrony danych osobowych). Prowadził wiele procesów sprzedażowych, inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych dotyczących małych, średnich i dużych spółek.

Aktywnie działa w Izbie Gospodarki Elektronicznej – organizacji przedsiębiorców branży e-commerce. Przygotowywał stanowisko eIzby w takich kwestiach jak nowelizacja prawa konsumenckiego, czy nowe rozporządzenie unijne dot. ochrony danych osobowych. Brał udział w pracach organów statutowych kilku innych organizacji branżowych (takich jak Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, czy Polskie Badanie Internetu) współprojektując ich regulacje wewnętrzne.

Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu oraz znawcą prawnej i biznesowej problematyki finansowania społecznościowego.

 

tube galore